DIENSTEN


Onze diensten bestaan ondermeer uit:
· Belastingadviezen
· Opstellen van jaarrekeningen
· Verzorging van de aangiftes BTW, Loon-, inkomsten- en   vennootschapsbelasting
· Verzorging van administraties
· Tussentijdse overzichten
· Verzorging van salarisadministraties
· Starterbegeleiding
· Financieringsvraagstukken
· Second opinion op het gebied van pensioen en lijfrente
· Schenking en erven, schenkingsrecht en successierecht